-          هر کس عمر زیاد میخواهد، صبح زود ناشتایی بخورد. (امام علی «ع» )

-           هر کس غذا را با نمک شروع کند هفتاد درد و آنچه او نمی داند و خدا می داند از او دفع می گردد. (امام صادق «ع»)

-          کاهو سبب تصفیه خون می گردد. (امام صادق «ع»)

ادامه در ادامه مطلب

منبع : ماهنامه فرهنگی، اجتماعی آدینه بن |آیا می دانید:
برچسب ها : امام ,          ,امام صادق ,گردد امام